ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ครศร  ศรีกุลนาถ

อาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในฐานะผู้คว้าทุน Endeavour Research Fellowship 2018 (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย) ประจำปี 2561

          โครงการทุนเอนเดเวอร์ เป็นทุนของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ ซึ่งทุนดังกล่าวนี้มีคนไทยจำนวน 195 คนได้ไปเข้าร่วมทำวิจัยแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี  โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง

          โครงการทุนเอนเดเวอร์ เปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนให้เปล่าและให้เต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยในปีนี้มีคนไทยผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์จำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ท่าน คือ  ผศ.ดร. ครศร  ศรีกุลนาถ อาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม กระทรวงศึกษาและฝึกอบรม สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงและพิธีมอบรางวัลให้กับคนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์ประจำปีนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนประจำปีนี้ทั้ง 18 ท่านนี้ จะเดินทางไปยังออสเตรเลียในปี 2561 เพื่อศึกษาทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียต่อไป

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 26 ธันวาคม 2560

 

 

Tag :

  |  Last Update 26/12/2017  Time 10:31

Responsible By :   Administrator