นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA JR ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทหุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน และนิสิตทีม SKUBA ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ เตะฟุตบอล ในรายการแข่งขัน RoboCup Asia Pacific 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 


          สมาชิกทีมผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
          ทีม SKUBA JR : 
          นาย กลยุทธ์ สรงกระสินธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          น.ส.พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          นาย กันต์ ยาใจ นิสิตปริญญาตรี ปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


          ทีม SKUBA :
          นายศุภวิชญ์ อินทร์หอม นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          นายกฤษฎิ์ ชัยโส นิสิต
ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

          ทั้ง 2 ทีม มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 21 ธันวาคม 2560

 

Tag :

  |  Last Update 21/12/2017  Time 14:02

Responsible By :   Administrator