เชิญอาจารย์ และบุคลากร มก. สมัครเข้ารับทุน

          การสมัครเข้ารับทุนโครงการ Merging Voice 2017-2019 Erasmus+ International Credit Mobility เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาในประเทศโปรตุเกส โดยเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรเท่านั้น ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mergingvoices2017.unl.pt/

ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์, 12 ธันวาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 12/12/2017  Time 15:29

Responsible By :   Administrator