ทีมนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

          ทีมนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามทีม "iSAAC UAV Junior" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการแข่งขัน DRONE for FIRE FIGHTING การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ PLENARY HALL ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับมอบเงินรางวัล และโล่รางวัล จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกในทีมประกอบด้วย


รองชนะเลิศอันดับ 1
นาย สรวิศ ละมังทอง 
นาย ณัฐภาส ธีรวงศธร 
นางสาว เพชรธร เลิศลักษณาพร 
นาย วัชรพล วณิชชานนท์


รองชนะเลิศอันดับ 2
นาย พันธวิศ จินดาวัฒน์ 
นาย พิทวัส จินดาวัฒน์ 
นาย อิสรภาพ เปาหย่า

โดยมี อาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 29 พ.ย. 60

Tag : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 29/11/2017  Time 14:51

Responsible By :   Administrator