ร่วมแบ่งปันการน้อมนำหลักการทรงงาน ของ ร.9

          ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมแบ่งปันการน้อมนำหลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ๑๐๐ ท่านแรก จะได้รับที่คั่นหนังสือทั้งชุด ครบทุกแบบ ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของท่านได้ที่ https://goo.gl/forms/n51nFT9Yc1XVkAjY2  จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าของจะหมด

ที่มา : สำนักหอสมุด, 9 พฤศจิกายน 2560

Tag :

  |  Last Update 09/11/2017  Time 09:27

Responsible By :   Administrator