กำหนดการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก

จึงเรียนเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 11 ตุลาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 31/10/2017  Time 11:46

Responsible By :   Administrator