รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
International Ph.D.Program
English for International Communication (EIC)
(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการฯ
โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ 1303
https://www.facebook.com/PhD.EIC

รายละเอียดเพิ่มเติม --->>

ใบสมัคร --->>

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ มก., 09 ต.ค. 60

Tag : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 18/10/2017  Time 16:48

Responsible By :   Administrator