รับสมัครบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) MA-EIC ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการฯ
โทรศัพท์ 02-579-5566 ต่อ 1304 / 1305


https://www.facebook.com/Ma-Eic-1408232205928865/

รายละเอียดเพิ่มเติม --->> https://drive.google.com/open?id=0B-BabxT-9z1eOTV1eVVjdXJwcU0

ใบสมัคร --->> https://drive.google.com/open?id=0B-BabxT-9z1eOXRZN0Njd3Q0dzQ

 

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์, 6 ตุลาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 06/10/2017  Time 11:29

Responsible By :   Administrator