ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2560

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.

นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      9 - 11 ตุลาคม 2560

นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      12 -13 ตุลาคม 2560

บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      16 - 17 ตุลาคม 2560

                                    

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

 


ที่มา : ศูนย์ทดสอบทางภาษา มก., 29 ก.ย. 60

Tag : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 03/10/2017  Time 10:49

Responsible By :   Administrator