7 ช่องทางข่าวสารไอที

"มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไอที"

🔖 ติดตามข่าวสารด้านไอทีกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ได้จาก 7 ช่องทางติดต่อนี้ค่ะ :)
💻 - website : www.ocs.ku.ac.th
👉 - FB : www.facebook.com/ocs.ku/
📞 - HELPDESK : 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43
📧 - eMail : webmaster-cpc@ku.ac.th, helpdesk@ku.ac.th
🔺 - Youtube : www.youtube.com/ocsku2012
💬 - LINE@ : @GQV5600M
💡- Workplace : http://bit.ly/2rTReZV


**************************************************************************************************************

** แจ้งข้อขัดข้องเครือข่าย (เวอร์ชั่นทดสอบ)
สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งสถานะการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (บางเขน)
ได้ที่เว็บ https://goo.gl/8ETbKe

 
เวลาทำการ :
- สำนักงาน: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-16.30 น. (วันและเวลาราชการ)
- จุดบริการ HELPDESK : วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง)
 
ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 14 กันยายน 2560

 

Tag :

  |  Last Update 14/09/2017  Time 10:11

Responsible By :   Administrator