ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ KU77

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ KU77 !!


 

เปิดตัว !! แอพใหม่ iDKU
📌 iDKU: สร้างกรอบรูป iDKU สำหรับภาพถ่ายหรือภาพบุคคล เพื่อนำไปใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนของนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดอันดับ TOP VOTE เช่น การประกวดดาว-เดือนคณะผ่านแอพ iDKU ได้
************************
บริการแอพลิเคชั่นทั้งหมดดูรายละเอียดได้ที่ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3005

KU APP STORE - บริการแอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่เว็บ http://kuappstore.ku.ac.th/ (รองรับทั้ง Android และ iOS)

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 17 กรกฎาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 17/07/2017  Time 16:45

Responsible By :   Administrator