มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ

โดย สำนักการกีฬา มก. เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์

 

กำหนดการ

เวลา 17.00 น .   - บริหารอบอุ่นร่างกาย

                         - เดิน/วิ่งรอบสนาม

                         - กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เวลา 18.00 น.    - ร่วมร้องเพลงชาติ

 

ที่มา : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, 2 ธันวาคม 2559

Tag :

  |  Last Update 13/12/2016  Time 08:37

Responsible By :   Administrator