การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร

     โรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการรักษาสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ บริการวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์เลี้ยง ทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก ให้การรักษาทางอายุกรรมศัลยกรรม สูติกรรม รังสีกรรม โรคเฉพาะทาง และชันสูตรโรคสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาคลินิกปฏิบัติของนิสิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

     เว็บไซต์โรงพยาบาลสัตว์ มก. : http://www.kasetanimalhospital.com/

     เว็บไซต์โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน : http://www.vthh.vet.ku.ac.th/

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 11:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ