การให้บริการด้านอาหาร

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสถาบันเฉพาะทางในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดการให้คำปรึกษาด้านอาหารมีการจัดการร้านที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 11:19

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ