ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     แหล่งรวมตำราวิชาการที่สร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนังสือ วารสารวิชาการหลากหลายสาขา แบ่งเป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การค้นหาและเลือกซื้อตามความพอใจ

เว็บไซต์ศูนย์หนังสือ มก. : http://kubook.ku.ac.th/

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 10:47

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ