องค์ความรู้ทางวิชาการ

   

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และงานวิจัย ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานกว่าเจ็ดทศวรรษ
      ดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ " มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ "

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยสั่งตัด 
คลังความรู้ดิจิทอล มก.
ปรแกรมสำเร็จรูป หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Basic knowledge for aquaculture)" เพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
KU JOURNAL
รวมนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย มก.
ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/08/2018 เวลา 10:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ