แชร์หน้านี้

เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. ประกอบด้วยโซนใช้งานแบบบุคคล พร้อมระบบจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ และบริการงานพิมพ์ผ่านระบบโควต้าเติมเงิน

การบริการ

  • บริการจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ที่เว็บ https://kits.ku.ac.th/booking
  • บริการเครื่องแสกนเนอร์และเครื่องพิมพ์งาน

 สถานที่ และเวลาทำการ
 

    ชั้น 2 (Counter Services) อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น.
    วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดให้บริการเวลาพักกลางวัน) 
    ปิดให้บริการวันอาทิตย์และตามวันหยุดราชการ
 

เว็บไซต์เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ : http://kits.ku.ac.th

 

Tag :

  |  Last Update 17/06/2015  Time 11:33

Responsible By :   Office Of the Registrar

Suggestions