แชร์หน้านี้

มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อยืดครอบครัวคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ป่วย หรือ ผู้นำสัตว์มารักษาที่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่สามารถรับภาระ หรือ มีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะชำระค่ารักษาพยาบาล ให้สามารถชำระเพียงบางส่วนได้ การนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงก่อตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา”

          ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระตำหนักจักรีบงกช จึงร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ขึ้น โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ดร.น้ำใจ” อาทิ เสื้อยืด ถ้วยเซรามิคพิมพ์ลายสุนัขทรงเลี้ยง และ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เพื่อหารายได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุน “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา”

โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา และพระราชทานพระวโรกาสให้ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้การสัมภาษณ์ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. ณ ห้องบรรยาย 505  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พร้อมทรงตัดแถบแพรเปิด ร้าน “ดร.น้ำใจ” สาขา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันเดียวกัน

          ด้วยน้ำพระทัย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากโครงการหารายได้ร้าน ดร.น้ำใจ สมทบทุน “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา” รวม 3 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,709.20 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2556

พระราชทาน

357,337.00

บาท

ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2556

พระราชทาน

393,372.20

บาท

ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

พระราชทาน

500,000.00

บาท

          จากพระราชดำริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้จัดตั้งมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ มูลนิธิฯ บัดนี้มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 16.00 น. ณ บริเวณโซนเอเทรียม 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

          ในการนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านแบ่งปันน้ำใจ ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ดร.น้ำใจ และ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยคนไทยและทุกชีวิตที่อาศัยใต้ร่มพระบารมี ให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกโดยทั่วกัน

          ผู้สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ ดร.น้ำใจ ได้ที่ พระตำหนักจักรีบงกช  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รวมถึง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่  เซ็นทรัล สาขาชิดลม  สยามพารากอน  ดิ เอ็มโพเรียม และ เดอะมอลล์ บางกะปิ

          สำหรับผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา  สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  "โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"เลขที่บัญชี 043-7-30275-5  ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก., 22 ส.ค. 2556

Tag : ดร.น้ำใจ,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 03/09/2013  Time 08:47

Responsible By :   Administrator

Suggestions