โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 กิจรรมในวันที่ 9,10,17,23 กพ. 62 ,  9,10,16,17 มี.ค. 62  โดยรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 600 คน (12 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คน) โดยมีตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่ เวลา จำนวนรับสมัคร
1 BioArt: ศิลปะแห่งชีวิต วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:00 น. – 12:00 น. 50 คน
2 สบู่หอมพอเพียง วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:00 น. – 12:00 น. 50 คน
3 เกมถอดรหัส วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:00 น. – 12:00 น. 50 คน
4 มหัศจรรย์แห่งแสง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:00 น. – 16:00 น. 50 คน
5 ปั้นเมฆ เสกฝน & สถิติหรรษา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:00 น. – 12:00 น. 50 คน
6 น้ำมหัศจรรย์ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:00 น. – 16:00 น. 50 คน
7 ท่องโลกหลากสีของเหล่าต้นไม้ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 09:00 น. – 12:00 น. 50 คน
8 เปิดโลกรังสี วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 08:30 น. – 12:00 น. 50 คน
9 เพราะเราต่างกัน วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:00 น. – 16:00 น. 50 คน
10 ฝึกหุ่นยนต์อัจฉริยะ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 08:00 น. – 12:00 น. 50 คน
11 วัสดุน่าฉงน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:00 น. – 16:00 น. 50 คน
12 ไบโอดีเซลล์จากจุลินทรีย์: พลังงานแห่งอนาคต วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:00 น. – 16:00 น. 50 คน

        
        รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dev.sci.ku.ac.th/childrens-univ/ เปิดรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนินทร โสรถาวร เบอร์โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 646144 อีเมล์ fscicts@ku.ac.th

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 29 มกราคม 2562

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/01/2019  เวลา 16:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ