ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 2018

http://kugreensdgs.ku.ac.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UI GreenMetric World University Ranking 2018

ได้ที่ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 24 ธันวาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/01/2019  เวลา 15:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ