สัมมนาการเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยสื่อและเครื่องมือดิจิทัล 13 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อ

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 29 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/11/2018  เวลา 16:59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ