โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

          ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและลงคะแนนโหวตการนำเสนอผลงาน โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ที่มา : สำนักงานประกันคุณภาพ, 29 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/12/2018  เวลา 09:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ