กำหนดการ งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2561 **พิธีช่วงเช้าจัดที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ **

<<  ลงทะเบียนร่วมงาน >>

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 15 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/12/2018  เวลา 16:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ