งานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พสกนิกรชาวไทย รวมพลังแห่งความภักดี

รำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

55 ปี แห่งความทรงจำ

งานวันที่ระลึก “ วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ”

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ มาทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีวง KU Band ร่วมกับ วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Wind Symphony) ชมวิดีทัศน์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี และพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี

          จากนั้น นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙  อธิการบดี กล่าวรายงานสุขภาพต้นนนทรี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจุดเทียน และร่วมขับร้องเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”เพลงสดุดีพระเกียรติ เพลงต้นไม้ของพ่อ และมอบ “ต้นกล้านนทรี” ให้แก่นายกสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกต่อไป [คลิกกำหนดการ]

          วันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันจางหายไปในจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม้วันเวลาจะผ่านไป 55 ปี นั่นคือ วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น และพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 เวลา15.30 น. พร้อมกับทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด ซึ่งมีนักดนตรีจากวง อส.วันศุกร์ อาจารย์ และนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบรรเลงเพลงด้วย อาทิ  ศาสตราจารย์ระพี สาคริก (นักดนตรีและโฆษก) ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล (โฆษก) และอาจารย์อวบ เหมะรัชตะ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่การเสด็จพระราชดำเนิน “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก” และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2515 รวมจำนวน 9 ครั้ง

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตเก่า บุคลากร นิสิตปัจจุบัน รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เสมอมา และให้ช่วยกันดูแลรักษาต้นนนทรี

          พระราชดำรัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับต้นนนทรี ความว่า

          "ขอพูดอะไรสักหน่อย วันนี้ได้รับเชิญมาปลูกต้นไม้ ก็ทำให้คิดว่า การปลูกต้นไม้ก็จำเป็นจะต้องเลือกว่าต้นอะไรจึงจะดี เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย

          ต้นไม้อะไร ๆ ก็สีเขียว ต้นนนทรีที่เลือกเป็นต้นไม้ของเกษตร ก็เหมาะสมที่มีสีเขียวด้วย เหมาะมากและน่ายินดีมากที่ต้นนนทรีนั้นปลูกได้ทั่วทุกแห่งของไทย เพราะทนแล้ง ทนแดดได้ นี่เป็นความหมายที่ดี เพราะคนไทยถ้าปลูกในแผ่นดินไทยก็เติบโตดีและเจริญดี

          ต้นไม้ต้องมีดิน จึงจะเจริญได้ดี ถ้าเอาไปใส่ในกระถาง หรือเอาไปปลูกในน้ำ หรือปลูกในน้ำยาคุณภาพดีๆ จากต่างประเทศ ก็จะหงอยอยู่ไม่ได้ เขาต้องการดิน

          ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลายขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยกันรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น"

          "ต้นนนทรี” เป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งปี ลักษณะใบเป็นฝอยคล้ายใบกระถิน   ดอกสีเหลืองประปรายด้วยสีขาว ช่อดอกเป็นพวงระย้า ฝักไม่ยอมทิ้งต้น ทนทานในทุกสภาพอากาศของเมืองไทย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เลือกให้เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงว่า นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น มีใจผูกพันอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดมา และสามารถจะทำงานประกอบอาชีพได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง ทั้งในไร่นาป่าเขา ทั่วทั้งประเทศไทย"

 

 

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::

สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” 

29 พฤศจิกายน วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”  

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 30 ตุลาคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/11/2018  เวลา 13:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ