งานสัมมนา IT Workshop by OCS/KU & CISCO#2 Transformation to Smart KU

 
ลงทะเบียนออนไลน์ >>> https://goo.gl/7hZTxx
 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 25 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/10/2018  เวลา 10:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ