เกษตรอาสา ตุลารวมใจ 13 ตุลาคม 2561*ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ในโพสต์นี้*
สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- บุคลากร
https://goo.gl/forms/yo9qV9uPo86W7iM92

-นิสิต
https://goo.gl/forms/1a0XZSvBIDKKyrx02

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านสังคม

* การแต่งกาย :
- บุคลากร เสื้อโทนสีเเหลือง กางเกงขายาวสุภาพ (สามารถเลอะได้)
- นิสิต เสื้อโทนสีเขียวเข้ม กางเกงขายาวสุภาพ (สามารถเลอะได้)
- ทั้งบุคลากรและนิสิตสามารถแต่งกายด้วยชุดพระราชทานหมวก และผ้าพันคอ

 

ที่มา : กองกิจการนิสิต, 10 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/10/2018  เวลา 15:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ