โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

<< รายละเอียด  >>

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, 19 กันยายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/09/2018  เวลา 14:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ