โปรดเกล้าฯ ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นราชบัณฑิต


 

::  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต

::  ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 5 กันยายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/09/2018  เวลา 10:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ