โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2561 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  เวลา 08.00 – 13.00 น. 

ณ  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนร่วมพิธีฯ วันนี้ - 7 กันยายน 2561

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 30 สิงหาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/09/2018  เวลา 09:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ