กำหนดการ บัณฑิตวิทยาลัย ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561
 
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00- 11.00 น.

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
  ++  กำหนดการ  ++
 
 
ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย, 23 กรกฎาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/07/2018  เวลา 14:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ