โครงการหลวง 49 : น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

งาน “โครงการหลวง 49” : น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

วันที่ 3-13 สิงหาคม 2561

ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  • สินค้าแนะนำ ได้แก่ ควินัว ชาสมุนไพรสด ชาเขียวอัสสัม เฟต้าชีส ดอกไม้กินได้  ข้าวบือบอ ไก่กระดูกดำ
  • ชวนชมนิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน”
  • ตกแต่งเต็มพื้นที่ด้วย “ดอกรวงผึ้ง” สีเหลืองอร่ามและสดใส เปรียบดังผืนแผ่นดินทองของไทยอันร่มเย็น

          มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 49” เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมีคุณประโยชน์สูง “ความสด อร่อย และส่งเสริมสุขภาพ”

          ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า งานโครงการหลวง 49 : น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวความคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย “สืบสาน” หมายถึง สืบสานพระราชปณิธาน สืบสานเล่าขานถึงโครงการตามพระราชดำรัส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยถ่ายทอดผ่าน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่า บอกเล่าถึงปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ สืบสาน รักษา และ ต่อยอดสืบต่อไป “รักษา” หมายถึง คงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งมั่น คัดสรร ผลักดัน ให้เกิดผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืนและสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสสืบไป “ต่อยอด” หมายถึง พัฒนาต่อให้ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาผลผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้สินค้าไทยประจักษ์แจ้งสู่สากลโลก มุ่งนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และ แนวความคิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง อันทรงคุณค่าสืบไป

          ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานฯ กล่าวว่า ภายในงานโครงการหลวง ประกอบด้วย นิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน”  การสาธิตการประกอบอาหารเมนูใหม่ ๆ จากวัตถุดิบของโครงการหลวง  การจำหน่ายสินค้าและผลิตผลโครงการหลวง กว่า 3,000 รายการ เมนูใหม่ อาทิ ลาบเห็ดพ็อตโตเบลโล่ควินัว  ข้าวบือบอผัดชาเขียว ไอศกรีมอาโวคาโดไอศกรีมผลไม้ 5 สี เพื่อสุขภาพ และถั่วแดงหลวงควินัวน้ำขิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านโครงการส่วนพระองค์ 13 โครงการ  

          ด้าน ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า ได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ

          ควินัว (Quinoa) ชาเขียวอัสสัม (Assam green tea) ข้าวบือบอ หรือ ข้าวเหลือง (Highland Yellow Wild Rice) ดอกไม้กินได้ (Edible Flower) ไก่กระดูกดำ (Black Bone Chicken) เฟต้าชีส (FETA) ชาสมุนไพรสด (Fresh Herbal Tea) นอกจากนี้ยังได้จัด นิทรรศการ 49 ปี โครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน

          นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า ดอยคำเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากผลผลิตของเกษตรกรไทย โดยได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย 5 รายการ ได้แก่ น้ำนมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าว ซอสมะเขือเทศ กลุ่มน้ำสมุนไพร พลังงานต่ำ น้ำตาล 0% น้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย สูตรไม่เติมน้ำตาล น้ำใบแปะก๊วยและหล่อฮั่งก้วย สูตรไม่เติมน้ำตาล แก้ร้อนในกระหายน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ใช้ความหวานธรรมชาติจากหล่อฮั่งก้วย น้ำเก๊กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติมน้ำตาล ดื่มเย็นดับกระหาย ดื่มอุ่นสบายก่อนนอน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายที่ดอยคำนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

          คุณหญิงสุจิตรา จิราธิวัฒน์ มงคลกิติ รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ตกแต่งสถานที่งาน “โครงการหลวง 49” โดยนำภาพวาดดอกรวงผึ้ง ตกแต่ง พร้อมด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาชนิด สีเหลืองอร่ามและสดใสของดอกรวงผึ้ง เปรียบดั่งผืนแผ่นดินทองของไทย

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 20 กรกฎาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/07/2018  เวลา 10:13

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ