กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

เชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561
  ได้ที่เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 13.10 น.


  สถานที่รับชมการถ่ายทอดสด ได้แก่
      - โรงอาหารกลาง 1 

      - ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
      - ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
      - สำนักหอสมุด

      - จอ LED บริเวณ ศูนย์เรียนรวม 1 และศูนย์เรียนรวม 3

 

******************************************************************************

    "🌼 ตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับ PIN ดอกนนทรี 🌼" 

          Kasetsart University ชวนบัณฑิต (และครอบครัว) ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อของที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561

          ลุ้นรับ! เข็มกลัดดอกนนทรี Limited Edition จำนวน 10 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 และประกาศผลทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Prove You Graduated from KU ในวันเสารที่ 3 พฤศจิกายน 2561

 

           ตอบแบบสอบถาม คลิก http://bit.ly/provesurvey18

 

******************************************************************************

******************************************************************************

  ผังแสดงพื้นที่ร้านค้าทุกประเภท  ปี 61 โซน A และ โซน B

  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ราย 

  ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 
      21 ต.ค. 61   |   22 ต.ค. 61   |   23 ต.ค. 61   |   24 ต.ค. 61   |   25 ต.ค. 61

  สำนักหอสมุด เปิดบริการพิเศษช่วงพระราชทานปริญญา

  จุดซุ้มถ่ายภาพส่วนกลาง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  พื้นที่รับรองผู้ปกครอง

  แผนผังการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  แผนการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญา 

  หมายเลขโทรศัพท์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  VDO การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  Schedule for Kasetsart University Commencement 2018

  กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, งานประชาสัมพันธ์ มก., กองแผนงาน,  26 กรกฎาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/10/2018  เวลา 08:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ