ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา

เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตั้งแต่ ๓๐ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ที่ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3

 

 * นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้ *

 

ที่มา : กองแผนงาน, 30 เมษายน 2561

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/05/2018  เวลา 08:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ