งาน Digital KU Seminar วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม 408 ชั้น 4

ลงทะเบียน ]
 

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 28 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/03/2018  เวลา 17:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ