งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561

"สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน"

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิิริ

 

เวลา 07.00 - 09.00 น.

 

 

 


 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
       - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
        - เจ้าหน้าที่กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
        - พระสงฆ์ให้ศีล - รับศีล
        - ประธานในพิธีนำกล่าวถวายสังฆทาน และผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม
        - พระสงฆ์อนุโมทนา
        - ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร
          (บริเวณงานมีชุดใส่บาตรจำหน่าย โดย นิสิตชมรมพุทธศาสน์)  
 
 
เวลา 14.00 - 18.00 น.
 
* กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561
 
เวลา 14.00 น. ขบวนแห่พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์
  * เริ่มตั้งขบวนแห่จากสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ผ่านสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ แยกคณะเศรษฐศาสตร์เลี้ยวเข้าถนนชูชาติกำภู
ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ คณะเกษตร เลี้ยวเข้าถนนจักรพันธ์ผ่านอาคาร ศูนย์เรียนรวม 4 (ศร.4) เลี้ยวเข้าบริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝั่งอาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3) อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ ซุ้มบริเวณพิธีรดน้ำหัวขอพร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำ รถขบวนแห่บุปผชาติ/เทพีสงกรานต์ เลี้ยววนด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และนำรถจอดด้านหน้าอาคารฝั่งโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

 
เวลา 15.30 น.    * การประกวดขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์
  * การรดน้ำดำหัวขอพร ณ ซุ้มบริเวณเวทีการแสดงดนตรี
  - อธิการบดีกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพาจารย์อาวุโส
  - ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร กล่าวอวยพร
  - ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพร
  * กิจกรรมรื่นเริง ณ เวทีการแสดงดนตรี
  - การแสดงดนตรี
  - การเล่นรดน้ำสงกรานต์กับอุโมงค์ละอองน้ำ
เวลา 16.30 น. * การประกวดเทพีสงกรานต์ ณ เวทีการแสดงดนตรี   
   - การตัดสินการประกวดเทพีสงกรานต์
   - ประธานในพิธีมอบรางวัลเทพีสงกรานต์และขบวนแห่รถบุปผชาติ
เวลา 18.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/เสื้อม่อฮ่อม/เสื้อลายดอก

หมายเหตุ
        - เริ่มตั้งขบวนแห่ ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เวลา 14.00 น.
                       - กิจกรรมบนเวที ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝั่งอาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3)
                         เริ่มเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 5 มีนาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/04/2018  เวลา 13:49

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ