นิทรรศการ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปูชนียบุคคลแห่งเกษตรศาสตร์

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย" ปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน สำนักหอสมุดจึงได้รวบรวมประวัติ ผลงานเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ของศาสตราจารย์ระพี สาคริก ที่ได้สร้างคุณูปการไว้ให้กับชาวเกษตรอย่างมากมาย ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการในหัวข้อ “ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปูชนียบุคคลแห่งเกษตรศาสตร์” ณ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด หรือสามารถชมผ่านนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://bit.ly/2BI6UUX ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักหอสมุด, 22 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/03/2018  เวลา 14:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ