วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "หนูน้อยจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม"

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

"หนูน้อยจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ณ สวนสุขภาพ 60 ปี และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
กิจกรรมทางน้ำแสนสนุก (โปรดเตรียมชุดมาเปลี่ยน)

กิจกรรมแสนสนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย

DIY DOGGO POTTERY MAGNETS

เครื่องเล่นแสนสนุกพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
แล้วพบกัน วันที่ เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ณ สวนสุขภาพ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : สำนักการกีฬา มก., 08 ม.ค. 61

แท็ก : วันเด็ก, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 15/01/2018  เวลา 11:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ