นักวิจัย ม.เกษตร พบ พืชชนิดใหม่ของโลก ช้างงาเอก

นักวิจัย ม.เกษตร พบ

พืชชนิดใหม่ของโลก “ช้างงาเอก”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบ “ช้างงาเอก” พืชชนิดใหม่ของโลก เป็นพืชเป็นไม้พุ่ม สูง ๑-๒ ม. กิ่งเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก เป็นสี่เหลี่ยม เปลือกเรียบ เมื่ออ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้ม มักมีช่องอากาศ เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน ส่วนต่าง ๆ มียางสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ตายอดอยู่ในซอกก้านใบที่ปลายกิ่ง  <<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์, 25 ธันวาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/01/2018  เวลา 08:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ