มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลับมาขึ้นแท่นอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย อันดับที่ 96 ของโลก

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลับมาขึ้นแท่นอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย อันดับที่ 96 ของโลก ประจำปี 2017 จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 ด้วยคะแนนรวม 5,706 คะแนน ในขณะที่ สุดยอดอันดับ 1 มหาวิทยาสีเขียวของโลกประจำปี 2017  ได้แก่ Wageningen University and Research Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 7,552 คะแนน

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากร นิสิต และนิสิตเก่า รวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และเราจะร่วมกันสร้างโลกสีเขียวกันต่อไป

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 619 แห่งทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้อันดับที่ 96 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 จาก 23 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 5,706 คะแนน จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนจากเกณฑ์การประเมินทั้ง  6 ด้าน ดังนี้

          1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 758 คะแนน

          2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  835 คะแนน
          3. การจัดการของเสีย 1251 คะแนน
          4. การจัดการน้ำ 670 คะแนน
          5. การสัญจร 1,162 คะแนน
          6. การศึกษา 1,030 คะแนน
          รวม 6 ด้าน 5,706 คะแนน

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 13 ธันวาคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/02/2018  เวลา 14:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ