การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562 (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30)

การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่อง “ครูแนะแนวกับการศึกษาไทย ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0”

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

##############################

 

ดาวน์โหลด

    โครงการ

    (ร่าง) กำหนดการ

    จดหมายเชิญ

    วิธีการลงทะเบียน

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 8 ธันวาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/01/2018  เวลา 17:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ