งานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 29 พฤศจิกายน 2560

๕๔ ปี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

งานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี"

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุม มก.

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ๙ ต้น

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 21 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/12/2017  เวลา 11:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ