ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

"หนึ่งปี ที่พ่อจากไป สถิตในดวงใจตลอดกาล"

          ชมรมนนทรีคอรัส สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน

      🖤 ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบหนึ่งปีการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา ๑๗.๑๕ น. ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เวลา ๑๗.๔๕ น. ร่วมจุดเทียนแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเทียนมาท่านละ 1 เล่ม

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 12/10/2017  เวลา 10:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ