ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ 11-25 ตุลาคม 2560

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 11-25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 105 และโถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 10 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/10/2017  เวลา 15:03

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ