การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

The 56th Kasetsart University Annual  Conference 
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

http://annualconference.ku.ac.th/<<  ดาวน์โหลด สูจิบัตร  >>

 

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา, 20 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/01/2018  เวลา 16:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ