เสวนา ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

เสวนา "ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน"

วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียน ฟรี !! ที่

 https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 14 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 11:04

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ