พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

--------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

-   ลงทะเบียนหน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร
-   ดนตรีบรรเลงเพลง โดยวง KU Wind Symphony

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

-   หน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
-   อธิการบดี รองอธิการบดี ขึ้นบนเวที
-   อธิการบดีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน
-   อธิการบดีถวายพุ่มดอกไม้
-   อธิการบดี รองอธิการบดี ลงด้านล่างเวที
-   อธิการบดีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
-   ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๐๙.๔๕ น.

-   เสร็จพิธี

หมายเหตุ :       ๑. โต๊ะลงนามถวายพระพรตั้งอยู่ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุม ๑ - ๓

                       ๒. หน่วยงานนำพุ่มดอกไม้สดมาเอง (ดอกไม้โทนสีเหลือง)

                       ๓. การแต่งกาย   -  ผู้บริหาร/บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์/สวมเบลเซอร์

                                                - นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

                       ๔. สามารถเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการลงนามถวายพระพรชัยมงคล แบบดิจิทัล ได้ที่บริเวณ หน้าห้อง สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

                                 

***************************************************************************
 

พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทางมีต่อนิสิต คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระยศในขณะนั้น) ทรงปลูกต้นยางนาในพื้นที่ป่าไม้สาธิตในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งตรงกับวันวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๔๙๕ โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสนองพระสนองพระบรมราชโองการให้นำนิสิต ประมาณ ๑๔๐ คน ไปร่วมปลูกต้นไม้ทดลองที่พระบรมมหาราชวัง สวนจิตรลดา นับเป็นครั้งแรก และสืบเนื่องเรื่อยมา

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 14 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 10:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ