มหาราชกษัตริย์เกษตร เพลงสำคัญของชาวเกษตรศาสตร์

"มหาราชกษัตริย์เกษตร"  เพลงสำคัญของชาวเกษตรศาสตร์

ขอเชิญ ขับร้องและดาวน์โหลดเพลง

 

ขอเชิญชาวเกษตรศาสตร์และพสกนิกรชาวไทย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ร่วมขับร้องและดาวน์โหลดเพลง  “มหาราชกษัตริย์เกษตร”     

ประพันธ์คำร้อง โดย  ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร  และ ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงโดย K.U. Winds เพื่อแทนความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

ขับร้องครั้งแรก เนื่องในงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หมายเหตุ  :  ภาพจากการแสดงสด ชุด “ดุริยคีตาอุษาคเนย์” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 4 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/10/2017  เวลา 21:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ