ม.เกษตร พัฒนาแบบก้าวกระโดด ขยับขึ้น 62 อันดับ สู่อันดับที่ 129 ของเอเชีย

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยท็อป 350 อันดับในเอเชีย ปี 2016  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาก้าวกระโดดขยับเลื่อนอันดับขึ้น 62 อันดับ โดยติดอันดับ 129 ของเอเชีย จากอันดับที่ 171-180 เมื่อปี 2015 โดยมีคะแนนสูงขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) และ ด้านการยอมรับของผู้ว่าจ้างบัณฑิต (Employer  Reputation) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศไทยที่เป็นที่พึ่งได้ของประชาชนชาวไทยในด้านวิชาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรศาสตร์ และมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ ในทุกสาขาให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตให้เป็นผู้นำศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

          ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings in Asia ประจำปี 2016 โดยสถาบัน Auacquarelli Symonds (QS) ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในการจัดอันดับจะประมวลผลข้อมูลทั้งจากฐานข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสถิติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วยังมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยอีกหลายแห่งที่ติดอันดับต้น ๆ ของเอเชียอีกด้วย นับเป็นความสำเร็จในวงการศึกษาไทยที่มีสถาบันการศึกษาติดท็อปเทนหลายแห่ง ทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของไทยต่อไปด้วย

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 21 มิถุนายน 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/08/2016  เวลา 15:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ