นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน และร่วมปั่นจักรยาน ชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๔๐๗ ต้น ตลอดเส้นทาง ๒.๘ กิโลเมตร บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุ์ทิพย์) ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน สื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก อาทิ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรก อ.พุม ขำเกลี้ยง รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนที่ ๘ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงครามและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสนขึ้น ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้บรรจุอุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ ถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ แห่งนี้ ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย

          เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอดคล้องตามนโยบาย Green University มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหลากหลาย อาทิ การจัดบริการรถ Bio-Diesel นำเที่ยวถนนชมพูพันธุ์ทิพย์และชมศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ตามโครงการเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน การจัดบริการรถจักรยานเพื่อให้ยืมปั่นชมความงามตลอดเส้นทาง การจำหน่ายของที่ระลึก และต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกและนำไปปลูก นอกจากนี้นิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทุกคน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอีกด้วย   

          สำหรับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์หรือตาเบบูญ่าสีชมพู (Pink Trumpet) บนถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ที่สวยงามและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในขณะนี้นั้น มาจากวิสัยทัศน์ของ ศ.ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๗ และ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรก ซึ่งมีนโยบายเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อบังลม และเพื่อความร่มรื่นสวยงาม จึงกำหนดให้ปลูกต้นไม้ใหญ่สองฟากถนนต่าง ๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน คือ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea Dc.) ซึ่ง ศ.ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำมาจากประเทศสิงคโปร์ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ซึ่งเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนขณะนั้น ได้มอบหมายให้ อ.สุขุม  ลิมังกูล , อ.เสรี  ทรัพย์สาร และ อ.มนัส กัมพุกุล จากคณะเกษตร ดำเนินการปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ตั้งแต่ประตูทางเข้าถนนชลประทาน ผ่านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ ไปสุดท้ายด้านหลังแปลงปลูกอ้อยของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน ติดถนนจันทรุเบกษา ที่ผ่านมาได้มีการดูแล ปลูกซ่อมแซมทดแทนมาโดยตลอด ปัจจุบันมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ นี้จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๗ ต้น อายุ ๓๘ ปี บนระยะทางทั้งสิ้น ๒.๘ กิโลเมตร นับเป็นถนนสายสีชมพูที่สวยที่สุดของประเทศไทย 

 

รู้จักชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อสามัญ : Pink Trumpet, Pink Tecoma

ชื่ออื่น ๆ : ชมพูอินเดีย, ตะเบบูยา, ธรรมบูชา (กรุงเทพ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol) DC.

วงศ์ : Bignoniaceac

ออกดอกเดือน : กุมภาพันธ์ – เมษายน (ขึ้นกับ ฝน สุดท้ายของปีนั้น ๆ ประมาณ ๓ เดือน)

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูงราว ๘ – ๑๒ เมตร ใบเป็นแบบผสม มีใบย่อย ๕ ใบบนต้นเดียวกัน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่งก้าน ช่อละ ๕-๘ ดอก ดอกย่อยลักษณะคล้ายดอกผักบุ้ง หรือปากแตร  โคนดอกเป็นหลอดยาว ปลายดอกบานออกเป็น ๕ กลีบ กลีบดอกบางย่นเป็นจีบ ๆ ร่วงหล่นง่ายสีของกลีบดอกเป็นสีชมพูสดใส

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง หรือปักชำ

เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙)

ข้อปฏิบัติในการชม : ห้ามปีนป่าย โหน โน้มกิ่ง (เพื่อคนต่อ ๆ ไปจะได้ชมความงามเหมือน ๆ กัน)

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ ที่ต้องไปในวิทยาเขตกำแพงแสน

ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (Cowboy Land)  : ชมกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ป้อนนม แพะ แกะ ขี่ม้าฯ

ศูนย์พืชผักเขตร้อน ชมแปลงสาธิตผักพื้นบ้าน (ที่กินได้) จากทุกภาคทั่วประเทศไทย, ผัก ๗ สี, ธนาคารพันธุกรรม พืชผักเขตร้อน (Tropical Vegetable Germplasm)

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ชมตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์ ผีเสื้อหลากหลายในโดม ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผีเสื้อหายากสต๊าฟ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

>> เทศกาลชมพูพันธ์ทิพย์ บานสะพรั่ง ที่ ม.เกษตร กำแพงแสน 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 27 กุมภาพันธ์ 2559

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/03/2016  เวลา 14:44

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ