ประกาศวันและเวลาตั้งบู๊ธเพื่อจำหน่ายเครื่อง Microsoft Surface Update !!

ประกาศวันและเวลาตั้งบู๊ธเพื่อจำหน่ายเครื่อง Microsoft Surface

1. ประกาศกำหนดการวันและเวลาตั้งบู๊ธเพื่อจำหน่ายเครื่องสำหรับทุกวิทยาเขต คลิ๊กที่นี่

2. วิธีการรับสินค้า (วิทยาเขตบางเขน) คลิ๊กที่นี่

    ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   - วิทยาเขตบางเขน : ติดต่อ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.                                
      http://www.facebook.com/ocs.ku หรือโทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 2924, 2927

   - วิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร : ติดต่อ สำนักวิทยบริการสังกัดวิทยาเขต


ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 กันยายน 2556 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/09/2013  เวลา 08:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ